Priser

Vi ønsker å være transparente med priser og du kan gjerne spørre hva du betaler for.

Normaltariffen for fastleger finner du her.

Materiell for en rekke prosedyrer som gynekologisk undersøkelse, kirurgi, spirometri er regulert i takst og koster mellom 62 kr til 177 kr. Materiell og medisiner som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar dekkes etter legens egen kostnad. Vi har en prisliste på kontoret.

Det tas ekspedisjonsgebyr for forsendelser av henvisinger, resepter, rekvisisjoner eller liknende per brev, faks, telefon eller e-post. Pasienten dekker dette selv.

Priser for erklæringer gjelder arbeid for erklæringen alene. Hvis det tilkommer medisinske spørsmål så må vi ta konsultasjonstakst i tillegg.