Praktisk

Tilgang til de digitale tjenestene
  • Logg inn på helsenorge (øverst i det høyre hjørnet) med bank-id.
  • Velg «Min helse».
  • Velg ditt navn (øverst til høyre).
  • Under menyen «Profil og innstillinger» velg «Bruk av helsetjenester og ordninger».
  • Velg «Bruk av helsenorge». Det skal her stå «Du har full tilgang». Hvis det ikke gjør det, så velg «Endre innstillinger» og videre « Endre». Her ber du om  «Jeg vil ha full tilgang på alle digitale tjenester som tilbys via Helsenorge.no»

Film om de digitale tjenesten finner du her.

Sertifikat

Fyll gjerne ut egenerklæring på forhånd. Det er normalt ikke nødvendig med optikerattest men kan være bra når du har syn som ligger på grensen til oppsatte krav. 

Parkeringstillatelse

Det er normalt kun lidelser påvirker gangefunksjon som medfører rett til parkeringstillatelse. Kraven er strenge. Har du en gangefunksjon som er lenger enn en normal parkeringsplass så er det ofte ikke noen hensikt å søke.

Søknad til BUP

Det er dessverre vanlig med avslag ved henvisning til BUP. Når skolen anbefaler henvisning til BUP er det viktig med en skriftlig rapport. Ofte kreves det rapport fra PPT. Det er helt nødvendig at legen gjør en selvstendig vurdering og barnet må komme med på timen. Det hjelper mye om man fyller ut det man kan på søknadsskjema. Begge foreldrer må samtykke ved delt foreldreansvar og barnet må selv samtykke når det er over 16 år.